In the News

5
Aug

Pickvest: Beleggers kla oor min tyd

Deur Vida Booysen | Woensdag 05 Augustus 2015 03:00

Beleggers wat geld weens die Pickvest-sage verloor het, is vandeesweek ontstoke omdat hulle minder as sewe dae tyd gegun word om te sien hoeveel van hul geld is nog oor in die reddingsmaatskappy Orthotouch se likwidasie- en distribusierekening (L&D).

Daarby mag die duisende verarmde en bejaarde beleggers die inligting slegs per afspraak by ’n kantoor in Fourways, Johannesburg, besigtig. Die telefoonnommer wat hulle moet bel om ’n afspraak te maak, is volgens beleggers deurentyd beset. Sake kon ook nie Dinsdag na hierdie nommer deurkom nie.

’n L&D is ’n finansiële weer­gawe van wat met ’n maatskappy se sake aangaan, met ’n uiteensetting van al die maatskappy se bates en die waardes daarvan. Verder word elke krediteur daarin gespesifiseer asook die bedrag waarop die krediteur kan aanspraak maak.

Lees ook:

■ ​Pickvest: Dié hofstryd maak pad oop vir eise

Pickvest: Saak oor reddingsplan uitgestel

■ ​Pickvest: Só vorder groepsgeding

Dis ’n openbare dokument en daar word gewoonlik voldoende tyd verleen om insae daarin te hê.

“Die tydperk van sewe kalenderdae waarbinne beleggers die L&D kan besigtig, is onaanvaarbaar kort en beleggers is verder ook slegs ’n dag kennis gegee van die dokument wat ter insae lê, terwyl ander weer per SMS op die eerste dag van ter insaelegging, 31 Julie 2015, in kennis gestel is,” sê Marina Verdoes, woordvoerder van die prokureurs Theron & Vennote, wat ook die regsverteenwoordiger van die Highveld Syndication-aksiegroep (HSAG) is.

Dié groep, wat meer as 6 000 beleggers verteenwoordig, doen aansoek om ’n groepsgeding teen die direkteure van Ortho­touch in te stel.

Verdoes sê dit is onbillik om van beleggers te verwag om honderde kilometer te reis om ’n dokument te besigtig wat elektronies beskikbaar gestel kan word. Die tydperk van ter insaelegging sluit boonop ook ’n Saterdag en Sondag in, wanneer Orthotouch nie beskikbaar is nie.

Om verdere sout in die wonde te vryf, moet enige beleggers wat nie tevrede is met die inhoud van die L&D nie, hul besware ook voor 6 Augustus skriftelik by die kantoor in Johannesburg of by Orthotouch se geregistreerde adres in Bloemfontein indien.

Volgens ’n omsendskrywe wat gister deur Orthotouch se “ontvanger,” Derek Cohen, op die maatskappy se webtuiste geplaas is, is hy nie by magte om die ­tydperk waarop die L&D ­geïnspekteer kan word, te verleng nie.

Die toedrag van sake is geweldig kommerwekkend in die lig daarvan dat Orthotouch in terme van die sakereddingsplan, en ook die reëlingskema, eiendomme ter waarde van honderdmiljoene rande sou bekom, sê Verdoes.

“Beleggers se finansiële toekoms kan grootliks beïnvloed word deur hierdie dokument en daar moet aan hulle ’n behoorlike geleentheid gegun word om die inhoud daarvan te oorweeg en beswaar daarteen aan te teken.”

Sy sê die prokureursgroep berei tans ’n hofaansoek voor om ’n verlengde besigtigingstydperk en periode vir beswaarmaking te bekom.

■ Die adres waar die L&D van Orthotouch besigtig kan word, is op die eerste vloer van die Bayhill-gebou, Fourways Golf Park in Roosstraat, Fourways. Afsprake moet telefonies gemaak word by Orthotouch se inbelsentrum, 011 465 7010.

Meer inligting is op die webtuiste www.orthotouch.co.za beskikbaar.

Uitgewer: Netwerk 24 – Vida Booysen | Woensdag 05 Augustus 2015 03:00