In the News

8
Mar

07/12/2016: RADIO-ONDERHOUDE OP RSG GELDSAKE | RADIO INTERVIEWS ON “RSG GELDSAKE” (Money Matters)

07/12/2016

RADIO-ONDERHOUDE OP RSG GELDSAKE | RADIO INTERVIEWS ON “RSG GELDSAKE” (Money Matters)

Size: 3 MB
Duration: 00h 04m 34s

RSG Geldsake gesels met Mnr. JB Theron van Theron en Vennote aangaande die poging om die Highveld Syndication klas-aksie te kaap.

Daar was ’n poging deur Mnr. Nic Georgiou / Orthotouch om die voorgenome Klas-aksie van die Highveld Sindikasie Aksie Groep (“HSAG”) te ontspoor deur die nominale Applikante, wat namens die HSAG opgetree het om ‘n Klas-aksie te sertifiseer, asook die individuele Applikante in die aansoek om tersydestelling van die Orthotouch Reëlingskema af te koop. Die voormalige Applikante van die Klas-aksie is 10 dae gegee om hul onreëlmatige kennisgewings terug te trek en om hul gebrek aan magtiging, deur ander prokureurs te probeer aanstel ten einde die Klas-aksie te ontspoor, terug te trek, by versuim waarvan daar drastiese regsstappe teen hul geneem sal word met Hooggeregshof kostebevele en ander maatreëls. Vir meer inligting, luister gerus na die bostaande radio opname van die onderhoud

Hierdie onderhoud is opgevolg deur ‘n tweede radio sessie saam met Mnr. Theron. Die opname van die tweede onderhoud is hier beskikbaar: 03/02/2016: RADIO-ONDERHOUDE OP RSG GELDSAKE

RSG “Geldsake” (Money Matters) interviews Mr. JB Theron of Theron and Partners regarding the attempted high-jacking of the Highveld Syndication Class Action group.

There was an attempted hijack of the intended Class Action by the Highveld Syndication Action Group (“HSAG”) by Mr Nic Georgiou / Orthotouch by buying off the individual nominal Applicants, who were acting on behalf of the HSAG, to certify the HS Class Action, as well as the individual Applicants in the Application for setting aside of the Scheme of Arrangement of Orthotouch. The former Applicants of the Class Action were afforded 10 days to withdraw their irregular notices and furthermore demanded to acknowledge their lack of authority to appoint new attorneys for the HSAG and withdrawing the Class action. Should they fail to do so, drastic steps will be taken against them, including but not limited to High Court cost orders and/or other measures. For more information, please listen to the recorded interview above.

A follow-up interview was held with Mr. Theron on 3 February 2017. The recording of the follow-up interview is available here: 03/02/2016:  RADIO INTERVIEWS ON “RSG GELDSAKE” (Money Matters)