In the News

27
Dec

DECEMBER / DESEMBER 2017

HS INFO SNIPPET

HSBF 55% SETTLEMENT

It has come to the HSAG’s attention that the HSBF (a Nic Georgiou initiative campaigned by Mr Helgard Hankce) has once again, in a calculated manner, postponed the promised payment relating to the so-called HSBF’s 55% Settlement Offer.

Individuals who successfully apply for the HSBF Settlement (that closed on 31 October 2017) will now, according to Mr Hancke, only receive their first payment on 7 March 2018.

The HSAG wants to emphasise the fact that a Settlement through the HSBF with Mr Nic Georgiou / Orthotouch does not provide any guarantee that any payment will ultimately realize.

The HSAG is not opposed to settling with Mr Nic Georgiou / Orthotouch, but would *only* do so if the interests of the HSAG members are being protected, and if provision is made for the possibility that Mr Georgiou / Orthotouch does not adhere to the agreement, investors can continue as members of the HSAG Class Action. This is undoubtedly not the case with the settlement agreement of Mr Helgard Hancke (through the HSBF) on behalf of Mr Nic Georgiou / Orthotouch, as the investors would *most certainly* compromise their rights.

The HSAG members are once again warned to be very cautious (and even to obtain legal advice from their own attorneys) when conducting business or settling with Mr Nic Georgiou / Orthotouch outside of the HSAG, as this could be to the detriment of their rights and be very risky.

 

HSAG PR

4 December 2017

 

HS INFO SNIPPET

HSBF 55% SKIKKING

Dit het onder die aandag van die HSAG gekom dat die HSBF (bedryf deur mnr. Helgard Hankce) die beplande tydskedule met betrekking tot die HSBF se 55% -skikkings aanbod aangepas het.

Individue wat suksesvol aansoek gedoen het vir die HSBF-skikking (wat op 31 Oktober 2017 gesluit het) sal volgens mnr Hancke eers hul eerste betaling op 7 Maart 2018 ontvang.

Die HSAG wil beklemtoon dat ‘n skikking deur die HSBF met mnr Nic Georgiou / Orthotouch geen waarborg bied dat betalings uiteindelik sal realiseer nie.

Die HSAG is nie gekant teen enige skikking met mnr. Nic Georgiou / Orthotouch nie, maar sal dit *net* doen as die belange van die HSAG-lede beskerm word en indien voorsiening gemaak word vir die moontlikheid dat mnr Georgiou / Orthotouch nie aan die ooreenkoms voldoen nie, dat beleggers kan voortgaan as lede van die HSAG klas aksie. Dit is tans nie die geval met die skikkingsooreenkoms van mnr. Helgard Hancke (deur die HSBF) namens mnr Nic Georgiou / Orthotouch nie, aangesien die beleggers *beslis* hul regte in gevaar gestel het deur die ondertekening van die huidige kontrak.

Die HSAG-lede word weereens gewaarsku om baie versigtig te wees (en selfs regsadvies van hul eie prokureurs te verkry) wanneer hulle sake doen om met die eienaar Nic Georgiou / Orthotouch buite die HSAG te onderhandel, aangesien dit tot nadeel van hul regte kan lei en baie riskant is.

 

HSAG PR

4 Desember 2017